Οδηγίες Χρήσεως

Η χρήση του παρόντος διαδικτυακού τόπου (εφεξής Δ.Τ) υπόκεινται στους όρους που παρατίθενται στη συνέχεια. 

Η χρήση του Δ.Τ αποτελεί τεκμήριο ότι ο επισκέπτης /χρήστης έχει μελετήσει ,κατανοήσει και αποδεχθεί όλους τους όρους χρήσης το Δ.Τ . Σε περίπτωση που ο επισκέπτης /χρήστης δεν συμφωνεί με τους όρους χρήσης της παρούσας , οφείλει να μην κάνει χρήση των υπηρεσιών και του περιεχομένου του Δ.Τ.
Οι παρόντες όροι χρήσης μπορεί να αναθεωρούνται και να ενημερώνονται οποιανδήποτε στιγμή και χωρίς προειδοποίηση. Παρακαλείστε να ελέγχετε ανά τακτικά διαστήματα τους όρους χρήσης του Δ.Τ καθώς η συνεχής του χρήση συνεπάγεται ότι αποδέχεστε αυτές τις αλλαγές. 

Το Ψηφιακό Αρχείο του Σώματος Ελλήνων Προσκόπων Σ.Ε.Π .

• Στον διαδικτυακό τόπο έχει αναρτηθεί μέρος της συλλογής εγγράφων και εντύπων που ανήκει στο αρχείο του Σώματος Ελλήνων Προσκόπων. Τα έγγραφα αυτά παρουσιάζουν δραστηριότητες των Ελλήνων Προσκόπων διαχρονικά από το 1910 μέχρι σήμερα.

• Τα έγγραφα που ανήκουν στο Σώμα Ελλήνων προσκόπων έχουν αποκτηθεί από το Αρχείο με νόμιμο τρόπο.

• Τα έγγραφα είναι μόνο για τεκμηρίωση και θέαση, προστατεύονται από υδατογραφία που δηλώνει την προέλευση τους και δεν πρέπει να εκτυπωθούν ή να αντιγραφούν ακόμη και αν ο επισκέπτης έχει την τεχνική ικανότητα ή επιδεξιότητα για αυτό. Σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν αυτούσια σε αναπαραγωγή, έκδοση, δημοσίευση ή οποιανδήποτε άλλο λόγο με εμπορική ή μη δραστηριότητα χωρίς την σύμφωνη και έγγραφη έγκριση του Σώματος Ελλήνων Προσκόπων.

• Τα έγγραφα, ανεξάρτητα την χρονολογία της απόκτησης τους και σύμφωνα με τη σύγχρονη νομοθεσία, μπορεί και να έχουν δικαιώματα. Για όσα έγγραφα η πηγή τους είναι άλλο επίσημο Αρχείο ή ιδιώτης και δεν υπάρχουν στο αρχείο σε πρωτότυπη μορφή δηλώνεται η προέλευσή τους στον διαδικτυακό τόπο.

• Τα έγγραφα που υπάρχουν στο Αρχείο και δημοσιεύονται στον διαδικτυακό τόπο για τις όποιες αναφορές έχει σε ιδιώτη, Ίδρυμα, εταιρεία, και θεωρεί ότι έχει έννομο συμφέρον τη μη δημοσίευση τους, ή είναι κάτοχος των πνευματικών δικαιωμάτων τους και δημοσιεύτηκαν χωρίς τούτο να το γνωρίζει το Σώμα Ελλήνων Προσκόπων μπορεί να ζητήσει εγγράφως την απομάκρυνση τους τεκμηριώνοντας τη νόμιμη τους κατοχή.

Δικαιώματα Πνευματικής και Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας

Εκτός των ρητά αναφερομένων εξαιρέσεων (πνευματικά δικαιώματα τρίτων, συνεργατών και φορέων) όλο το περιεχόμενο του εν λόγω διαδικτυακού τόπου, συμπεριλαμβανομένων εικόνων, γραφικών, φωτογραφιών, σχεδίων, κειμένων και των παρεχόμενων υπηρεσιών ολόκληρου του διαδικτυακού τόπου, αποτελεί πνευματική ιδιοκτησία του Σώματος Ελλήνων Προσκόπων και προστατεύεται κατά τις σχετικές διατάξεις του Ελληνικού δικαίου, του Ευρωπαϊκού δικαίου και των Διεθνών Συμβάσεων. Συνεπώς, κανένα εξ αυτών δε δύναται να αποτελέσει εν όλω ή εν μέρει αντικείμενο πώλησης αντιγραφής, τροποποίησης, αναπαραγωγής, αναδημοσίευσης, μηχανικής κατωφόρτωσης (download), μετάδοση, δημοσίευσης ή διανομής με οιανδήποτε τρόπο χωρίς την έγγραφη άδεια του Σώματος Ελλήνων Προσκόπων.

Περιορισμός της Νομικής ευθύνης στου Σ.Ε.Π.

Υπό οποιεσδήποτε συνθήκες, συμπεριλαμβανομένης και της περίπτωσης αμέλειας, το Σ.Ε.Π και ο διαχειριστής του διαδικτυακού τόπου που το ΣΕΠ ορίζει για λογαριασμό του (αμφότεροι οι εξής αναφερόμενοι για χάρη ευκολίας ως ο «διαχειριστής»), δεν ευθύνεται για οποιασδήποτε μορφής ζημιά υποστεί ο επισκέπτης - χρήστης των σελίδων, υπηρεσιών, επιλογών και περιεχομένου του διαδικτυακού τόπου στις οποίες προβαίνει με δική του πρωτοβουλία και με τη γνώση των όρων του παρόντος.

Τα περιεχόμενα του διαδικτυακού τόπου παρέχονται «όπως ακριβώς είναι» χωρίς καμία εγγύηση εκπεφρασμένη ή και συνεπαγόμενη με οποιανδήποτε τρόπο. Στο μέγιστο βαθμό και σύμφωνα με τον νόμο, ο διαχειριστής αρνείται όλες τις εγγυήσεις εκπεφρασμένες ή και συνεπαγόμενες, συμπεριλαμβανομένων, όχι όμως περιορισμένων σε αυτό, αυτών, οι οποίες συνεπάγονται την εμπορευσιμότητα και την καταλληλότητα για ένα συγκεκριμένο σκοπό. Ο διαχειριστής δεν εγγυάται ότι οι σελίδες, οι υπηρεσίες, οι επιλογές και τα περιεχόμενα θα παρέχονται χωρίς διακοπή, χωρίς σφάλματα και ότι τα λάθη διορθώνονται.

Επίσης ο διαχειριστής δεν εγγυάται ο ίδιος ή οποιοσδήποτε άλλος συγγενικός δικτυακός τόπος ή οι εξυπηρετητές (servers) μέσω των οποίων αυτοί τίθενται στη διάθεση σας, σας παρέχονται χωρίς «ιούς» ή άλλα επιζήμια συστατικά. Ο διαχειριστής δεν εγγυάται σε καμία περίπτωση την ορθότητα, την πληρότητα ή και την διαθεσιμότητα των περιεχομένων, σελίδων, επιλογών ή τα αποτελέσματα τους. Το κόστος των ενδεχομένων διορθώσεων ή εξυπηρετήσεων, το αναλαμβάνει ο επισκέπτης - χρήστης και σε καμία περίπτωση ο διαχειριστής. Ο διαχειριστής έχει ευθύνη μόνο για το περιεχόμενο που βρίσκεται στον διαδικτυακό τόπο sep.org.gr

Ο διαχειριστής δεν έχει την ευθύνη για το περιεχόμενο άλλων διαδικτυακών τόπων που λειτουργούν κάτω από το URL sep.org.gr. Συνεπώς, για οποιοδήποτε πρόβλημα παρουσιαστεί κατά την επίσκεψη - χρήση τέτοιων διαδικτυακών τόπων οφείλετε να απευθύνεστε απευθείας στους διαχειριστές των αντιστοίχων δικτυακών τόπων και σελίδων, οι οποίοι και φέρουν τη σχετική ευθύνη για τη παροχή υπηρεσιών στους συνδέσμους ( links) προς άλλες ιστοσελίδες .

Η παρούσα σύμβαση χρήσης και η προσφερόμενη ενημέρωση καλύπτει μόνο τις διαδικτυακές εφαρμογές που βρίσκονται στον χώρο sep.org.gr. Ο διαχειριστής δεν ελέγχει τη διαθεσιμότητα, το περιεχόμενο, την πολιτική προστασίας των προσωπικών δεδομένων, την ποιότητα και την πληρότητα των υπηρεσιών άλλων δικτυακών τόπων και σελίδων στα οποία παραπέμπει μέσω υπερσυνδέσεων (hyper links) ή banners. Συνεπώς για οποιοδήποτε πρόβλημα παρουσιαστεί κατά την επίσκεψη - χρήση τους οφείλετε να απευθύνεστε απευθείας στους αντίστοιχους δικτυακούς τόπους και σελίδες, οι οποίοι φέρουν τη σχετική ευθύνη για την παροχή των υπηρεσιών τους. Ο διαχειριστής σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να θεωρηθεί ότι ενστερνίζεται ή αποδέχεται το περιεχόμενο ή τις υπηρεσίες των δικτυακών τόπων και των σελίδων στα οποία παραπέμπει ή ό,τι συνδέεται με αυτά κατά οποιονδήποτε άλλο τρόπο.

Εφαρμοστέο Δίκαιο και λοιποί όροι.

Οι ανωτέρω όροι και προϋποθέσεις του δικτυακού τόπου, καθώς και οποιαδήποτε τροποποίηση, αλλαγή ή αλλοίωση τους διέπονται και συμπληρώνονται από το Ελληνικό Δίκαιο, το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τις σχετικές διεθνείς συνθήκες. Οποιαδήποτε διάταξη των ανωτέρω όρων καταστεί αντίθετη προς το νόμο, παύει αυτοδικαίως να ισχύει και αφαιρείται από το παρόν, χωρίς σε καμία περίπτωση να θίγεται η ισχύς των υπολοίπων όρων. Το παρόν αποτελεί τη συλλογική συμφωνία μεταξύ του διαχειριστή του δικτυακού τόπου και του επισκέπτη - χρήστη των σελίδων και υπηρεσιών του και δεν δεσμεύει παρά μόνο αυτούς. Καμία τροποποίηση των όρων αυτών δε θα λαμβάνεται υπόψη και δε θα αποτελεί τμήμα της συμφωνίας αυτής, εάν δεν έχει διατυπωθεί εγγράφως και δεν έχει ενσωματωθεί σε αυτή.

Για οποιαδήποτε ερώτηση σχετικά με τη ευθύνη που έχετε αναπαράγοντας περιεχόμενο του κόμβου ή εισάγοντας περιεχόμενο σε αυτόν, καθώς και οι αιτήσεις έγκρισης αναπαραγωγής υλικού ή θέματα πνευματικής ιδιοκτησίας μπορείτε να επικοινωνείτε μέσω της φόρμας επικοινωνίας

Για οποιοδήποτε πρόβλημα διαπιστωθεί στο περιεχόμενο του κόμβου και άπτεται νομικών ή ηθικών θεμάτων, παρακαλείστε να μας ενημερώσετε μέσω της ιστοσελίδας http//www.sep.org.gr για να προχωρήσουμε στην άμεση αντιμετώπιση του.

Το Σ.Ε.Π μπορεί να συγκεντρώνει στοιχεία αναγνώρισης των χρηστών του διαδικτυακού τόπου χρησιμοποιώντας αντίστοιχες τεχνολογίες, (όπως cookies) ή την παρακολούθηση διευθύνσεων Πρωτοκόλλου διαδικτύου (IP) . Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου που αποθηκεύονται στον σκληρό δίσκο κάθε επισκέπτη - χρήστη και δεν λαμβάνουν γνώση οποιουδήποτε εγγράφου ή αρχείου από τον υπολογιστή του. Χρησιμοποιούνται για την διευκόλυνση πρόσβασης του επισκέπτη - χρήση, για στατιστικούς λόγους και προκειμένου να καθορίζονται οι περιοχές οι οποίες είναι χρήσιμες ή δημοφιλείς. Τα στοιχεία αυτά μπορούν να περιλαμβάνουν επίσης τον τύπο του φυλλομετρητή ( browser) που χρησιμοποιεί ο επισκέπτης - χρήστης , το είδος του υπολογιστή, το λειτουργικό του σύστημα , τους παρόχους διαδικτυακών υπηρεσιών και λοιπές πληροφορίες τέτοιου είδους.

Ο επισκέπτης - Χρήστης του διαδικτυακού τόπου μπορεί να ρυθμίσει το πρόγραμμα του για πλοήγηση στο Διαδίκτυο (web browsers) κατά τέτοιο τρόπο ώστε είτε να τον προειδοποιεί για τη χρήση τέτοιων τεχνολογιών (cookies ) σε συγκεκριμένες υπηρεσίες. Είτε να μην επιτρέπει την αποδοχή της χρήσης τέτοιων τεχνολογιών (cookies) σε καμία περίπτωση . Σε περίπτωση που ο επισκέπτης - χρήστης των συγκεκριμένων υπηρεσιών και σελίδων δεν επιθυμεί την χρήση τέτοιων τεχνολογιών (cookies) για την αναγνώριση του δεν μπορεί να έχει περαιτέρω πρόσβαση στις υπηρεσίες αυτές.

Για κάθε νομική διαφορά που τυχόν προκύψει υπεύθυνα είναι τα Ελληνικά Δικαστήρια.

Σχετικά με το Ψηφιακό Αρχείο

Το σπάνιο ψηφιακό αρχείο του ΣΕΠ τώρα διαθέσιμο σε όλους

Το ψηφιακό Αρχείο του Σώματος Ελλήνων Προσκόπων (Σ.Ε.Π) έχει την ονομασία «Ησαΐας Γ. Ησαΐας», προς τιμήν του πρώτου Έλληνα Προσκόπου που..

Απαγορεύεται η αναπαραγωγή φωτογραφιών χωρίς την έγγραφη άδεια του Σ.Ε.Π. και των κατόχων δικαιωμάτων

© 2024 Σώμα Ελλήνων Προσκόπων. All Rights Reserved. Powered By GOZEN HOST LLC