Εγκύκλιος Διαταγή Εφόρου Μακεδονίας προς απάσας τας Προσκοπικάς Ομάδας Μακεδονίας

Ενημέρωση για την προσπάθεια ανδιοργάνωσης του ΣΕΠ στην Μακεδονία αλλά και σ' όλη την Ελλάδα. σελ 3
Αριθμός: pe-04-00199p01
Συντάκτης: Έφορος Μακεδονίας
Ημερομηνία: 04/07/1926
Τύπος: Ανακοίνωση

Σχετικά με το Ψηφιακό Αρχείο

Το σπάνιο ψηφιακό αρχείο του ΣΕΠ τώρα διαθέσιμο σε όλους

Το ψηφιακό Αρχείο του Σώματος Ελλήνων Προσκόπων (Σ.Ε.Π) έχει την ονομασία «Ησαΐας Γ. Ησαΐας», προς τιμήν του πρώτου Έλληνα Προσκόπου που..

Απαγορεύεται η αναπαραγωγή φωτογραφιών χωρίς την έγγραφη άδεια του Σ.Ε.Π. και των κατόχων δικαιωμάτων

© 2023 Σώμα Ελλήνων Προσκόπων. All Rights Reserved. Powered By GOZEN HOST LLC