Αρχείο / 1950-1959 / 1954
 • 1900-1909
  • 1906
  • 1908
 • 1910-1919
  • 1914
  • 1915
  • 1916
  • 1917
  • 1918
  • 1919
 • 1910-1920
  • 1910
   • Έγγραφα 1910
    • Εγκύκλιοι
   • Ημερολόγια 1910
   • Πολυσέλιδα Έγγραφα 1910
    • Διάφορα
     • Αλληλογραφία
  • 1911
   • Έγγραφα 1911
   • Ημερολόγια 1911
   • Πολυσέλιδα Έγγραφα 1911
  • 1912
   • Έγγραφα 1912
   • Έγγραφα 1912
    • Επιστολές
     • Επιστολή Λευκαδίτη σε Υπενωμοτάρχη
     • Επιστολή Προέδρου σε Υπενωμοτάρχη
   • Ημερολόγια 1912
   • Πολυσέλιδα Έγγραφα 1912
    • Επιστολή ΔΣ ΣΕΠ σε Γονείς
    • ΦΕΚ ΙΔΡΥΣΗΣ
  • 1913
   • Έγγραφα 1913
    • Διορισμός Αρχηγού
    • Έγγραφα 1913
    • επιστολή προς Λούρο
   • Ημερολόγια 1913
   • Πολυσέλιδα Έγγραφα 1913
    • Σημειώσεις για τον Νόμο
  • 1914
   • Έγγραφα 1914
    • Έγγραφα 1914
    • Εγκύκλιοι
     • Εγκύκλιος 11
     • Εγκύκλιος 4
     • Εγκύκλιος 8
   • Ημερολόγια 1914
   • Πολυσέλιδα έγγραφα 1914
    • Εγκύκλιοι
     • Εγκύκλιος 1
     • Εγκύκλιος 10
     • Εγκύκλιος 12
     • Εγκύκλιος 13
     • Εγκύκλιος 2
     • Εγκύκλιος 5 και 6
     • Εγκύκλιος 7
     • Εγκύκλιος 9
     • Εγκύκλιος Πτυχίου Σηματοτηλεγραφητού
  • 1915
   • Έγγραφα 1915
    • Έγγραφα 1915
   • Ημερολόγια 1915
   • Πολυσέλιδα Έγγραφα 1915
    • Εγκύκλιος 14
    • Εγκύκλιος 15
    • Εγκύκλιος 16
    • Εκδρομή στη Μακεδονία
  • 1916
   • Έγγραφα 1916
   • Πολυσέλιδα Έγγραφα 1916
  • 1917
   • Έγγραφα 1917
   • Έγγραφα 1917
    • Έγγραφα 1917
   • Πολυσέλιδα Έγγραφα 1917
   • Πολυσέλιδα Έγγραφα 1917
  • 1918
   • Έγγραφα 1918
    • Έγγραφα 1918
   • Πολυσέλιδα Έγγραφα 1918
  • 1919
   • Έγγραφα 1919
  • 1920
   • Έγγραφα 1920
    • Έγγραφα 1920
   • Πολυσέλιδα Έγγραφα 1920
    • Ανακοίνωση Μελά Jamboree 1920
  • Διάφορα
   • Διάφορα Έγγραφα 1910-1920
 • 1920-1929
  • 1920
  • 1921
  • 1922
  • 1923
  • 1924
  • 1925
  • 1926
  • 1927
  • 1928
  • 1929
 • 1921-1930
  • 1921
   • Έγγραφα 1921
   • Πολυσέλιδα Έγγραφα 1921
  • 1922
   • Έγγραφα 1922
    • Έγγραφα 1922
   • Πολυσέλλιδα Έγγραφα 1922
    • Γε προς Ησαΐα
    • Διαταγή ΤΕ Αθηνών Περιοδικό έσο Έτοιμος
    • Ημερήσια Διαταγή ΓΕ για τα Χριστούγεννα 1922
  • 1923
   • Έγγραφα 1923
    • Έγγραφα 1923
   • Πολυσέλιδα Έγγραφα 1923
  • 1924
   • 1914
  • 1924
   • Έγγραφα 1924
   • Πολυσέλιδα Έγγραφα 1924
    • Ενημερωση για Τζάμπορη Δανιας
    • Επιστολή αρχηγού 1ης ομάδας προσκόπων Καΐρου
    • Επιστολή Μίνδλερ προς Μελά
    • Επιστολή Μίνδλερ στον Κοντογιάννη
    • Οικονομικός έλεγχος Α΄Συστήματος
    • Παγκόσμιο Προσκοπικό Συνέδριο 1922
  • 1925
   • Έγγραφα 1925
    • Έγγραφα 1925
   • Πολυσέλιδα Έγγραφα 1925
    • Υπόμνημα Αρχηγών για αναδιοργάνωση ΣΕΠ
  • 1926
   • Έγγραφα 1926
   • Έγγραφα 1926
   • Πολυσέλιδα Έγγραφα 1926
    • Εγκύκλιος Εφ. Μακεδονίας
    • Επιστολή Αρχηγού 8ης και 13ης Ομάδας
    • Επιστολή Β. Βελισσάριου
    • Επιστολή Μπρισιμιτζάκη προς Ησαΐα
    • Μήνυση κατά Ν. Ευστρατιάδη
    • Νέο ΔΣ ΣΕΠ
    • Πρόγραμμα παράστασης
    • Σχέδια αναφορών για διεθνείς προσκοπικές συναντήσεις
  • 1927
   • Έγγραφα 1927
   • Έγγραφα 1927
   • Πολυσέλιδα Έγγραφα 1927
  • 1928
   • Έγγραφα 1928
   • Πολυσέλιδα Έγγραφα 1928
  • 1929
   • Έγγραφα 1929
   • Έγγραφα 1929
   • Πολυσέλιδα Έγγραφα 1929
    • Κανονισμός Νεώσοικου 3ης ΟΑΝ
  • 1930
   • Πολυσέλιδα Έγγραφα 1930
  • Έγγραφα της δεκαετίας του 20
  • Πολυσέλιδα Έγγραφα δεκαετίας 20
   • Διαμαρτυρία του Αρχιπροσκόπου για τη Σφαγή των Σωκίων
   • Επιστολή προς τον ΤΕ Αθηνών
 • 1930-1939
  • 1930
  • 1931
  • 1932
  • 1933
  • 1934
  • 1935
  • 1936
  • 1937
  • 1938
  • 1939
 • 1940-1949
  • 1940
  • 1941
  • 1942
  • 1943
  • 1944
  • 1945
  • 1946
  • 1947
  • 1948
  • 1949
 • 1950-1959
  • 1950
  • 1951
  • 1952
  • 1953
  • 1954
  • 1955
  • 1956
  • 1957
  • 1958
  • 1959
 • 1960-1969
  • 1960
  • 1961
  • 1962
  • 1963
  • 1964
  • 1965
  • 1966
  • 1967
  • 1968
  • 1969
 • 1970-1979
  • 1970
  • 1971
  • 1972
  • 1973
  • 1974
  • 1975
  • 1976
  • 1977
  • 1978
  • 1979
 • 1980-1989
  • 1980
  • 1981
  • 1982
  • 1983
  • 1984
  • 1985
  • 1986
  • 1987
  • 1988
  • 1989
 • 1990-1999
  • 1990
  • 1991
  • 1992
  • 1993
  • 1994
  • 1995
  • 1996
  • 1997
  • 1998
  • 1999
 • 2000-2009
  • 2000
  • 2001
  • 2002
  • 2003
  • 2004
  • 2005
  • 2006
  • 2007
  • 2008
  • 2009
 • 2010-2019
  • 2010
  • 2011
  • 2012
  • 2013
  • 2014
 • Απόδημοι
  • Αίγυπτος
   • Αλεξάνδρεια
    • Έγγραφα Αλεξάνδρειας
    • Έγγραφα Αλεξάνδρειας
    • Πολυσέλιδα έγγραφα Αλεξάνδρειας
     • Πτυχίο Σαλπιγκτού
   • Έγγραφα Αιγύπτου
   • Εγκύκλιοι
    • Εγκύκλιος 8
   • Κάιρο
    • 'Εγγραφα Καΐρου
    • Έγγραφα Καΐρου
     • Απονομή Πτυχίου
    • Πολυσέλιδα έγγραφα Καΐρου
     • Αίτηση Επανένταξης
     • Αναφορά Σαριδάκη
     • Απολογισμός οικονομικής διαχείρισης ΤΠΣ Καΐρου
     • Εγκύκλιος 1
     • Εγκύκλιος 2
     • Επιστολή Αθλητικού Ομίλου Καΐρου
     • Επιστολή Αμπατείου Σχολής
     • Επιστολή Αρχηγού Α' Σ.Ο.Κ.Α.
     • Επιστολή αρχηγού προς Πρόξενο
     • Επιστολή Γεωργίτση
     • Επιστολή για παραπτώματα προς τον Χρίστοβιτς
     • Επιστολή Δρ. Σταυρόπουλου
     • Επιστολή Θεοδώρου προς Χρίστοβιτς
     • Επιστολή Μητροπολίτη Λεοντοπόλεως
     • Επιστολή Πεζά
     • Επιστροφή κατσαρόλας
     • Επιστροφή Λαχνών
     • Ευχαριστήρια Επιστολή Αγγλίδων Οδηγών
     • Καρτ - Ποστάλ Τόμπλερ
     • Κατάσταση εισφορών
     • Λίστα Ειδών Ρουχισμού
     • Μπιλιέτο Βασ. Εμμανουήλ
     • Ονομαστική Κατάσταση Προσφύγων
     • Περί Προσκοπισμού στη Μανσούρα
     • Πρακτικά εράνων 1925
     • Πρακτικό Αμερικανικού Έρανου
     • Πρωτοκολλο Α' Βοηθειών
     • Συμμετοχή σε έρανο
   • Πολυσέλιδα έγγραφα Αιγύπτου
    • Εγκύκλιοι
     • Εγκύκλιος 2
     • Εγκύκλιος 3
     • Εγκύκλιος 4
     • Εγκύκλιος 5
     • Εγκύκλιος 6
     • Εγκύκλιος 7
     • Εγκύκλιος Α
  • Κωνσταντινούπολη
   • Έγγραφα Κωνσταντινούπολης
    • Έγγραφα Κωνσταντινούπολης
   • Πολυσέλιδα Έγγραφα Κωνσταντινούπολης
  • Μικρά Ασία
   • Έγγραφα Μ. Ασίας
    • Έγγραφα Μ. Ασίας
   • Πολυσέλιδα Έγγραφα Μ. Ασίας
  • Παρίσι
   • Έγγραφα Παρισιού
   • Πολυσέλιδα Έγγραφα Παρισιού
    • Επιστολή Κίτσου

Κατηγορία: 1954

Έγγραφα Κατηγορίας (135)

Σχετικά με το Ψηφιακό Αρχείο

Το σπάνιο ψηφιακό αρχείο του ΣΕΠ τώρα διαθέσιμο σε όλους

Το ψηφιακό Αρχείο του Σώματος Ελλήνων Προσκόπων (Σ.Ε.Π) έχει την ονομασία «Ησαΐας Γ. Ησαΐας», προς τιμήν του πρώτου Έλληνα Προσκόπου που..

Απαγορεύεται η αναπαραγωγή φωτογραφιών χωρίς την έγγραφη άδεια του Σ.Ε.Π. και των κατόχων δικαιωμάτων

© 2024 Σώμα Ελλήνων Προσκόπων. All Rights Reserved. Powered By GOZEN HOST LLC